شرکت حمل و نقل درون شهری جهان آرا سیر، با تجربه چندین ساله در امور حمل و نقل افتخار دارد تا با ارائه خدماتی شایسته و درخور مشتریان، انواع خدمات حمل و نقل را با بهترین کیفیت و مناسبترین هزینه انجام دهد.

این شرکت افتخار دارد تا انواع خدمات مرتبط با حمل و نقل را به سازمان ها، ادارات و شرکت ها به بهترین شکل اراده دهد.

همچنین این شرکت موفق به کسب تاییدیه های نظارتی از نیروی انتظامی گردیده است.

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت از اداره کار، رفاه و تعاون اجتماعی استان برگ دیگری از افتخارات ماست.

برخی از سازمان ها و شرکت های طرف قرارداد ما به شرح زیر اند :

  • نیروی انتظامی مشهد مقدس
  • مدارس ناحیه 4 آموزش و پرورش مشهد
  • شرکت توزیع نیروی برق مشهد و نهاد های وابسته
  • مهمان سرای ارتش جمهوری اسلامی
  • هتل های مشهد